Effektiviserade arbetsmetoder för OBOS.

Loading…

Behov – automatiserade processer

OBOS är en Sveriges ledande bostadskoncerner och omfattar varumärkena OBOS, Smålandsvillan och Myresjöhus. Innan vi inledde vårt samarbete med OBOS ägnade företaget mycket tid åt insamling och hantering av data inför månads- och årsbokslut. För att minska det tidskrävande manuella arbetet var de i behov av att automatisera sina processer.

Källdata inhämtades från:

 • Microsoft Dynamics AX 2009
 • Microsoft Dynamics AX 2012
 • Hogia Lönesystem

Lösning – all data samlad på en plattform

När vi inledde vårt samarbete tog OBOS ut rapporter från två ERP-system (Microsoft Dynamics AX 2009 och Microsoft Dynamics AX) samt ett lönesystem (Hogia) och förde manuellt samman dessa i Excel. Genom en implementation av vår plattform skapade vi ett datalager där källdata från samtliga tre system samlades. För att förenkla den ekonomiska rapporteringen och skapa bättre beslutsstöd skapades nya modeller för att bland annat visa resultaträkning per bolag och koncern samt per segment och varumärke. På plattformen skapades också kuber för fria analyser och ad hoc-rapporter.

För att få fram alla relevanta nyckeltal implementerade vi samtidigt vår budget- och prognosapplikation. Genom denna får OBOS enkelt tillgång till data kring exempelvis omkostnadsbudgetar, antal sålda fastigheter, bemanning, projektutveckling och markinköp.

Resultat – enkel tillgång till kvalitetssäkrad data

Genom vår lösning har OBOS nu enkelt tillgång till kvalitetssäkrad och tydligt visualiserad data inför månadsbokslut, rapportering och uppföljning. Den tidskrävande manuella hanteringen har försvunnit och all data är kvalitetssäkrad.

Då OBOS är mycket nöjd med vår leverans pågår ett arbete med att implementera fler områden i Infoweaver. Förutom det finansiella följer OBOS även upp bland annat försäljnings- och orderingång samt agentprovisioner. OBOS har även implementerat ett systemstöd för produktionsplanering för att synka fabrikens planering med försäljningsprognoserna.

”Infoweavers lösning gör att vi sparar mycket manuellt arbete i samband med månads- och årsbokslut. Det som tidigare tog dagar att ta fram, får vi nu fram automatiskt. Infoweavers personal är lätta att arbeta med och levererar enligt överenskommelse.”

Anders Fransson, Ekonomichef, OBOS

Affärsområden som OBOS implementerat:

 • Finansiell data
 • Projektdata
 • Försäljningsdata
 • HR data
 • Produktionsdata

Boka uppstartsmöte med oss!

Välkommen att boka ett snabbt uppstartsmöte där vi berättar mer om hur vår lösning kan hjälpa just er. Självklart kostnadsfritt!

  Boka möte online

  Möteslängd
  Välj tid

  NCC
  Haki
  Klövern
  Vasakronan
  Areco