Helt nya nivåer av uppföljning för Areco.

Loading…

Behov – optimerad försäljnings– och orderuppföljning

Svenskägda Arecokoncernen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster till byggbranschen på en global marknad. Koncernen inkluderar fem olika affärsområden och har kunder i 25 länder. Areco hade behov av att bli av med tidskrävande manuella sammanställningar av försäljnings- och orderuppföljning samt höja kvaliteten i uppföljningen.

Källdata inhämtades från:

 • Pyramid ERP – försäljnings– och ordermodul.
 • Manuell inmatning av utfall från utländska dotterbolag.

Lösning – automatiserad import av data

I ett tidigare skede implementerade vi en lösning för finansiell uppföljning innefattande konsolidering och budget/prognos hos Areco. I detta uppdrag hjälpte vi Areco att knyta ihop sin försäljningsbudgetering med den finansiella budgeteringen. Genom vår lösning importeras försäljningsdata och ordrar automatiskt från ERP-systemet och presenteras enkelt och översiktligt i visualiseringsverktyget MS Power BI. Lösningen presenterar försäljning och ordrar ned på dagnivå och möjliggör en effektiv budgetering av försäljningen per bolag, säljare, kund och artikeltyp. I lösningen finns även kuber för fria analyser.

Resultat – stora tids- och resursbesparingar

Genom vår lösning har Areco enkel tillgång till aktuell data inför försäljnings– och orderuppföljning. Den tidskrävande manuella sammanställningen av budget- och uppföljningsrapporter har försvunnit och all data är kvalitetssäkrad. Projektet har inneburit stora tids- och resursbesparingar för såväl ekonomiavdelningen som IT-avdelningen och verksamheten i stort. Då Areco är mycket nöjda med vår leverans pågår ett arbete med att implementera fler områden i Infoweaver. Nästa område är cash flow samt ett ökat fokus på MS Power BI.

”Med Infoweavers systemstöd för budgetering och uppföljning av försäljning och vår orderstock, har vi tagit oss till helt nya nivåer för vår uppföljning. På dagsbasis ”in real time” får vår koncern-vd och respektive bolags vd uppdaterade siffror i sin telefon. Vi på ekonomi och IT sparar dessutom mycket tid, som vi nu kan lägga på annat.”

Roger Silwer, IT-chef, Areco

Affärsområden som Areco implementerat:

 • Finansiell data
 • Försäljningsdata

Boka uppstartsmöte med oss!

Välkommen att boka ett snabbt uppstartsmöte där vi berättar mer om hur vår lösning kan hjälpa just er. Självklart kostnadsfritt!

  Boka möte online

  Möteslängd
  Välj tid

  NCC
  Haki
  Klövern
  Vasakronan
  Areco